VIZIJA

V Vrtcu Mavrica stopamo po poti

varnosti, igre in strokovnosti,

ob ustvarjanju pozitivne klime,

ki povezuje in zadovoljuje potrebe

otrok, staršev in zaposlenih.

 

POSLANSTVO

RAVNATELJEVO DELO JE …

  • da ustvarja razmere za kakovostno delo in dobro počutje vseh, ki v vrtcu delajo in živijo,      ali prihajajo v stik z vrtcem …
  • da ustvarja razmere za stalne spremembe in prenovo …
  • da omogoča dostop k najboljšemu znanju …
  • da je večen učenec …
  • da dela kakovostno.

VZGOJITELJEVO DELO JE …

  • da uskladi svoje delo s tistim, kar ve, hoče in verjame …
  • da išče in uporablja najboljše znanje …
  • da je večen učenec …
  • da dela kakovostno.

(D. Gossen, J. Anderson: Ustvarimo razmere …)

 

VREDNOTE, KI JIM SLEDIMO

 

trudimo se, da v vrtcu prevladuje pozitivno vzdušje;

trudimo se, da otroci pri nas živijo zdravo in varno;

otrokom nudimo dejavnosti, ki ustrezajo njihovi starosti.