Svet staršev

Svet staršev se v vrtcu oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesa staršev, in sicer na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge Sveta staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,

– voli predstavnike v Svet vrtca in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev ima registriran tudi elektronski naslov, na katerega lahko pišete in podate pripombe, vprašanja, predloge… starsi.vrtecmavrica@gmail.com

Poslovnik Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice

Seznam članov v Svetu staršev po oddelkih

Zap. št. PRIIMEK IN IME Oddelek, vodja oddelka
1. Antončič Anja Srčki, Patricija Rangus
2. Beluhan Sara Kapljice, Janja Martini
3. Bernhard Kristina Mehurčki, Nataša Devčič
4. Bobarič Dina Muce,  Marija Terihaj
5. Bučar Gregorevčič Tanja Cofki, Ana Kržan
6. Bukovinski Benjamin Copatki, Taja Podvinski
7. Gudelj Ksenija Puhki, Renata Miljanovič
8. Jagrič Križman Ines Bibe, Tinkara Urek
9. Kržan Maja Sončki, Gabrijela Volk
10. Lazarova Barbara Zakladki, Sonja Oljačić 
11. Lazić Tina Čebelice, Simona Kovačič
12. Lenič Špela Zvezdice, Monika Kuri 
13. Lupšina Darija Palčki, Maja Tomažin
14. Merslavič Marcela Barvice, Alenka Kvartuh
15. Mirt Baraga Tanja Mavrice, Darja Petan
16. Pavlenč Urška Gumbki, Nevenka Ogorevc
17. Peršak Sandra Urice, Janja Šibilja
18. Potočnik Podgoršek Janja Rožice, Gordana Pšeničnik
19. Šetinc Mojca Žabice, Rok Godler
20. Švegl Urša Metuljčki, Bojana Vogrinc
21. Tušar Tjaša Balončki, Slavica Budič
22. Voglar David Pikice, Dubravka Halužan
23. Zagode Jaka Bonbončki, Milena Skočaj
24. Zupančič Anja Gosenice, Petra Zevnik
 
Zapisniki sej
 
Šolsko leto 2017/2018:
 
Šolsko leto 2018/2019:
 
Šolsko leto 2019/2020:
 
Šolsko leto 2020/2021:
 
Šolsko leto 2021/2022:
 
 
 
Dostopnost