Dne 4. 11. 2013 je Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave na uradni spletni strani policije objavila Obvestilo o celovitem pregledu informacij o postopkih policije na področju nasilja v družini. Z omenjeno informacijo želijo vsem ljudem približati celovitost dela na področju nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije žrtvam nasilja v družini, pa tudi vsem tistim, ki bi žrtvam radi pomagali, pa morda niso vedeli, kako.

Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/2008) in Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode (Ur.l. RS. 104/2009) ter Protokol obravnave ob zaznavi suma nasilja v družini, ki smo ga v našem vrtcu sprejeli v šolskem letu 2008/2009, nam z zakonom nalaga, da smo v primeru zaznave suma nasilja v družini dolžni obvestiti Center za socialno delo ali policijo o sumu nasilja v družini. To je zakonska dolžnost naše institucije, za družino pa možnost, da ji za to ustrezne institucije in usposobljeni strokovnjaki pomagajo.

V primeru, da zaznamo nasilje, ki smo mu sami priča, o nasilju pripoveduje otrok, nas o nasilju obvesti druga oseba ali pa sum zaznamo na podlagi strokovnih argumentov opažanj o otrokovem doživljanju nasilja, smo o tem dolžni obvestiti CSD ali policijo. V vrtcu nikogar ne zaslišujemo (ne otroka, ne starše); ne sodimo, ne ugotavljamo, ne preiskujemo, ne domnevamo, ne ugibamo. To so naloge drugih institucij. Molk zaposlenega v VIZ lahko pomeni nadaljevanje in stopnjevane ND in s tem ogroženosti otroka, kazenski zakonik pa to obravnava kot opustitev dejanja prijave.

Naš postopek: naredimo zapis, imenujemo interni tim in skličemo prvi sestanek, obvestimo CSD (po potrebi tudi takoj) in o tem seznanimo starše. V nadaljevanju postopka sodelujemo s CSD-jem, policijo, sodiščem in pripravimo načrt pomoči za otroka in načrt sodelovanja s starši. Najpomembnejše pa nam je, da s starši ohranimo dober odnos ter se v skladu s svojimi kompetencami in prosojnostmi vključimo v pomoč otroku in družini.

Pripravila:

Sonja Bobek Simončič,

svetovalna delavka