V vrtcu že leta zbiramo star papir, z izkupičkom pa otrokom omogočimo bogatejši program. Na sejah Sveta staršev in Upravnega odbora Sklada vrtca smo se dogovorili, da vse starše in stanovalce ponovno opozorimo na našo akcijo in vas povabimo k zbiranju odpadnega papirja.

Pred vhodom B, na Šolski ulici 5, se nahaja zabojnik za star papir, v katerega ga lahko prinašate vsak 1. in 3. torek v mesecu (razen julija in avgusta) med 5.30 in 16. uro. V kolikor imate papirja več (100 kg in več), se lahko v tajništvu dogovorite za poseben odvoz.

V zabojnik za papir ne sodi karton, zato vas naprošamo, da tega ločite.

V imenu otrok hvala za vaš prispevek!

Ravnateljica, Silvija Komočar