RAVNATELJICA

SILVIJA KOMOČAR

Telefon: 07 499 13 71

e-mail: silvija.komocar@v-mavrica.si

POMOČNICA RAVNATELJICE

NATAŠA KOSTREVC

Telefon: 07 499 13 72

e-mail: natasa.kostrevc@v-mavrica.si

SVETOVALNA DELAVKA

SONJA BOBEK SIMONČIČ

Telefon: 07 499 13 75

e-mail: vrtec-mavrica.svetovalna@guest.arnes.si

LOGOPEDINJA

MELISA ZUPANČIČ

Telefon: 07 499 13 74

e-mail: melisa.zupancic@v-mavrica.si

TAJNIŠTVO

MELITA SUMRAK

Telefon: 07 499 13 70

e-mail: vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si

RAČUNOVODSTVO

ŠPELA KIMOVEC CAPL – računovodkinja

Telefon: 07 499 13 79

e-mail:  racunovodstvo@vrtec-mavrica.si

LIJA PRAH – knjigovodkinja

Telefon: 07 499 13 79

e-mail: rac1@vrtec-mavrica.si

ORGANIZATOR PREHRANE IN

ZDRAVSTVENO – HIGIENSKEGA REŽIMA

DRAGICA GANTAR PETANČIČ

Telefon: 07 499 13 73

e-mail: dragica.gantar.p@v-mavrica.si

 
URADNE URE UPRAVE: vsak dan med 7. in 8.15, 8.30 – 11.30 in od 13.30 do 14.30.