Letos smo v skupini Muce – oddelku s prilagojenim programom za predšolske otroke obeležili Teden otroka, ki je potekal pod sloganom »Zakaji in zatoji radovednosti«.

Tudi otroci s posebnimi potrebami razvijajo skozi igro zaznavne, kognitivne, govorno – jezikovne sposobnosti, socialno kognicijo, motorične sposobnosti … in tako kot njihovi sovrstniki skozi igro raziskujejo in zadovoljijo svojo radovednost.

Tako smo v Tednu otroka strokovne delavke otrokom pripravile lutkovno predstavo Razbita buča (ruska ljudska zgodba), ki so si jo otroci z zanimanjem ogledali. Otroci so v skladu s svojimi zmožnostmi spoznavali lutke, eksperimentirali z lutkami in jih animirali.

Svojo radovednost in interes so zadovoljili v svetu oblik in črk, ki so jih spoznavali skozi igro na svetlobnih tablah.

Teden smo zaključili s skupnim družabnim srečanjem s skupino otrok Kapljice, kjer so nam otroci iz sosednje igralnice izrekali deklamacijo in zapeli nekaj znanih pesmic. Srečanje smo zaključili s skupnim petjem in igranjem na male ritmične inštrumente.

Tako smo majhni in veliki dobili odgovore na svoje »zakaje« in spoznali, da je radovednost tista, ki nas vse skupaj vodi naprej proti novim spoznanjem, in da z ustvarjanjem spodbudnega učnega okolja otrokom tudi omogočamo, da jo zadovoljijo.

 

Marija, Joca in Klavdija