Pozdravljeni!

Vzgojiteljski zbor Vrtca Mavrica Brežice je sprejel sklep, da bomo tudi v naslednjem šolskem letu podprli izvajanje dodatnih dejavnosti na področju gibanja (šport in ples).

Dejavnosti bomo pripravili in izvajali po sledečih pravilih: vsi potencialni izvajalci bodo do 9. 9. 2022 na e-mail ravnateljice vrtca silvija.komocar@v-mavrica.si) oddali svoje programe dela, katere bosta s strokovnega vidika pregledali ravnateljica in njena pomočnica. Izbrani bodo 12. 9. 2022 obveščeni o izboru in bodo po tem na info točke vrtca (in ne individualno vsakemu otroku v predalček!) odložili svoje letake in prijavnice, ki jih bodo starši lahko vzeli do 26. 9. 2022.

Do 30. 9. 2022 bodo izvajalci sporočili v upravo število in sezname otrok, vključenih v njihove dejavnosti in urnik izvajanja svoje dejavnosti, saj mora biti le-ta opredeljena tudi v letnem delovnem načrtu vrtca. Organizacijo skupin, dogovore in usklajevanja med izvajalci in starši, bodo v celoti in samostojno opravili izvajalci sami, brez sodelovanja vzgojiteljic ali delavcev v upravi vrtca, vrtec vam bo pomagal z obvestilom za starše na spletni strani.

Dejavnosti bodo potekale od 15.30 naprej, saj morajo potekati izven programa vrtca, tako bodo izvajalci svoje dejavnosti načrtovali in izvajali v skladu s tem pravilom.

Prosimo, držite se dogovorjenih terminov, saj kasnejših ponudb ne bomo upoštevali.

Lep pozdrav!

Ravnateljica: Silvija Komočar