Dne 4. 2. 2020 je Komisija za sprejem v otrok v Vrtec Mavrica Brežice oblikovala čakalni seznam in prednostni vrstni red vlog za otroke, ki izpolnjujejo pogoj za vključitev oz. je želeni datum vključitve 1. 3. 2020.

http://vmavrica.splet.arnes.si/files/2020/02/prednostni-vrstni-red-za-1.-3.-2020.pdf