Spoštovani!

Iz občine smo bili obveščeni, da je v novi izdaji Uradnega lista RS, št. 25/2019 z dne 19. 04. 2019 objavljen tudi Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice. Več o tem, si lahko preberete tukaj.

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.

Uprava vrtca