MEDNARODNI OBISK V VRTCU MAVRICA BREŽICE

26. in 27. maja 2022 so Vrtec Mavrica Brežice obiskali projektni partnerji iz Norveške, Nemčije, Portugalske in Italije, s katerimi sodelujemo v mednarodnem Erasmus+ projektu »ViduKids«, v okviru katerega razvijamo inovacijo – nov pedagoški pristop pri zgodnjem učenju matematike v vrtcu.

V Vrtcu Mavrica Brežice se močno zavedamo, da so otroci ravno v predšolskem obdobju najbolj radovedni, vedoželjni in visoko notranje motivirani za raziskovanje in učenje. Če torej sledimo tem strokovnim spoznanjem, kaj hitro uvidimo, da je pomembna vloga odraslega v tem obdobju otrokovega razvoja pravzaprav v spodbujanju zgodnjega učenja s primernimi spodbudami na vseh področjih predšolske vzgoje. Nedavna objava študije PISA je v središče mednarodne pozornosti postavila matematiko v zgodnjem otroštvu, saj so rezultati raziskave pokazali stagnacijo ali celo upad učnih rezultatov otrok, kar je mnoge države spodbudilo k ponovnem premisleku o svojih učnih načrtih in pedagoških pristopih. Posledica je mednarodna sistematizacija v izobraževanju in gibanje za dosego globalnih standardov s premikom osredotočenosti politike od vlaganja v izobraževanje k učnim rezultatom. Zaradi bojazni, da bi povečanje merjenja rezultatov v izobraževanju povzročilo »šolizacijo« predšolske vzgoje in se odmaknilo od igre, osnovnega temelja predšolske pedagogike, zagovarjamo strokovnjaki v predšolski vzgoji pedagoške pristope, ki temeljijo na igri, torej na otrokovih vsakdanjih življenjskih izkušnjah.

Z namenom posodabljanja našega pedagoškega dela smo v letu 2020 v Vrtcu Mavrica Brežice skupaj s partnerji iz še štirih evropskih držav na Evropsko komisijo podali prijavo za dveletni Erasmus+ projekt, ki smo ga poimenovali ViduKids. Evropska unija je prepoznala izobraževalno in inovacijsko vrednost projekta, v okviru katerega razvijamo nov pedagoški pristop pri zgodnjem učenju matematike v vrtcu, tako je bila naša prijava uspešna in smo za razvoj inovacije prejeli tudi evropska sredstva.

Projektni partnerji, ki že drugo leto intenzivno sodelujemo in smo se 26. in 27. maja 2022 sestali na delovnem obisku v Vrtcu Mavrica v Brežicah, smo strokovnjaki na različnih področjih:

· zgodnje matematično izobraževanje in zgodnje umetnostno izobraževanje (Dronning Mauds Minne Høgskolen, Norveška),

· medijsko izobraževanje in video produkcija (Kulturring v Berlinu, Nemčija),

· izobraževanje učiteljev (Universidade de Coimbra, Portugalska),

· projektno vodenje (Eurek@, Italija) in

· pedagogika in praksa zgodnjega otroštva (Vrtec Mavrica Brežice, Slovenija).

V projektu ViduKids vsi partnerji enakovredno prispevamo k izboljšanju predšolske institucionalne vzgoje na evropski ravni z razvijanjem inovativnih pedagoških metod z idejo vključitve video produkcije v zgodnje učenje matematike. Video je namreč zelo motivirajoče orodje in prinaša veliko različnih vidikov v primerjavi z običajnimi orodji. Gibljive slike lahko otrokom pomagajo pri ilustriranju matematičnih konceptov, kot so prostor, števila in oblike, in jih otroci zlahka povežejo z resničnim svetom. Video produkcija otrok v vrtcu pa je popolnoma nov pedagoški pristop, ki na področju matematike še nikoli ni bil preizkušen. Osnovna ideja projekta ViduKids je, da otroci sami postanejo aktiven del procesa video produkcije. V tem procesu se lahko matematične vsebine z uporabo kreativnega razmišljanja predelajo vizualizirano ter postanejo za predšolske otroke bistveno manj abstraktne in lažje razumljive.

V okviru dvodnevnega delovnega obiska, ki je med drugim vključeval tudi izobraževalno delavnico za vzgojitelje vrtcev v brežiški občini ter opazovanje praktičnega dela v oddelkih z vključevanjem video vsebin v Vrtcu Mavrica Brežice, smo si skupaj s projektnimi partnerji ogledali tudi kulturnozgodovinske znamenitosti našega lepega mesta.

Ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice: Silvija Komočar