Pozdravljeni!
Vzgojiteljski zbor Vrtca Mavrica Brežice in Svet staršev sta sprejela sklep, da bomo tudi v naslednjem šolskem letu podprli izvajanje dodatnih dejavnosti na področju gibanja (šport in ples).

Podrobnosti so objavljene v dokumentu.